catviewcctv@hotmail.com
TEL:081-0674724

Login Form

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

0005233
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
75
74
750
3672
2246
2987
5233

Your IP: 54.80.188.87
Wed, 17 Oct 2018 09:48:13 +0000

เทคโนโลยี  กล้อง  Star light

Star light CCTV การทำงานคล้ายๆ กับกล้อง Day & Night แต่พิเศษกว่าตรงที่สามารถให้ภาพสีในเวลากลางคืน แม้จะมีแสงเพียงเล็กน้อยก็ตาม  แต่ในที่มืดสนิทจะมองไม่เห็นดังนั้นเราต้องเลือกพิจารณาตามตำแหน่งที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด

ข้อดีคือ ให้ภาพสีในเวลากลางคืน แสงจากดวงจันทร์เพียงพอต่อการทำงาน ความร้อนน้อย
ไม่จำกัดเรื่องของระยะทางที่ตัวกล้องจะจับภาพได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้
ข้อเสียคือ ใช้ในที่มืดสนิทไม่ได้

การเลือกใช้งาน

  1. ควรคำนึงตามความเหมาะสมของสถานที่/บริเวณ/สิ่งที่ต้องการจับภาพ
  2. บริเวณที่จะติดตั้งมืดสนิทไม่มีแสงใดๆ เลยและระยะไม่ไกลมากแนะนำให้ใช้กล้องอินฟราเรด
  3. บริเวณที่ที่มีแสงสว่างบ้างต้องการคุณภาพของภาพสูงควรเลือกใช้กล้อง Day & Night หรือ Star Light

ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสม  กล้อง  Star light CCTV  เป็นเทคโลยีใหม่ เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ

ความคมชัดในการบันทึก ในตอนกลางคืน  ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าควรแจ้งความต้องการแก่พนักงานขาย หรือช่างที่มาติดตั้ง

ว่าเราต้องการกล้องแบบไหน  จะได้เหมาะสมกับการใช้งานที่สำคัญ  เวาลาติดตั้งเสร็จเราควร  ตรวจสอบการใช้งาน

อยู่เสมอ เพราะหกล้องวงจรปิด มีอายุการใช้งานที่เวลาติดตั้งเสร็จตอ้งการบำรุงรักษาและดูแลหลังการติดตั้ง